Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/24/20 in all areas

  1. 1 point
    W życiu nie pomyślałbym, że tyle mamy organizacji 😄 Chociaż faktycznie skoro na liście znajdują się również dwuosobowe to i dlatego tyle jest tych organizacji. Przez chwilę pomyślałem czy nie dopisać do każdej organizacji liczby członków, ale jednak uważam, że dobrze jak nie jest podana. To daje każdemu równe szanse 🙂 A ten portal ma być neutralny. Bardzo się cieszę, że coś takiego powstaje. Każda Polska organizacja Star Citizen ma teraz równe szanse, aby ktoś nią się zainteresował. Duży plus za tą listę !
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×

Dołącz do Polskiej Społeczności Star Citizen!

|