Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...
-
 • M&V Bar Lorville 1
 • M&V Bar Lorville 2
 • First Light
 • Main Theme
 • V
 • Majesty of Space
 • Mind Games
 • The Rebel Path
 • Sabre Raven (Trailer)
 • Мусорщики
 • To Hell and Back
 • Wushu Dolls
 • Orison Voyager Bar
 • The Sacred And The Profane
 • Rite Of Passage
 • Extraction Action
 • Patri(di)ots
 • Scavenger Hunt
 • Outsider No More
 • Never Fade Away
 • Work In Order
 • Technology
 • Gateway
 • Lovely Day
 • Ustawienia:

Contributors to this blog


Wyczekiwane Star Citizen 3.6.0 Alpha już na serwerach LIVE! | Sprawdź polskie Patch Notes

Star Citizen 3.6.0 - Patch Notes Aktualizacji LIVE.2247930

Aktualizacja Star Citizen 3.6.0 już na serwerach! RSI Launcher powinien teraz wskazywać: LIVE-2247930.
 
star-citizen-3-6-0-patch-notes-wmk-2.jpg
Screenshot: wmk
Po aktualizacji zalecamy usunięcie folderu USER w folderze Klienta Publicznego, zwłaszcza jeśli doświadczasz problemów z grafiką lub crashy. Folder USER możesz znaleźć (przy standardowej instalacji) tutaj: C:\Program Files\Roberts Space Industries\StarCitize\LIVE.
 
Nowy Launcher:
Znane Problemy:
 • Gracze mogą utknąć na początkowym ekranie ładowania. Obejście problemu (O/P): Alt + F4, uruchom ponownie grę lub spróbuj wykonać autodestrukcję bohatera (na ekranie ładowania), aby wymusić odrodzenie.
 • Pociski Anvil Ballista mogą czasem nie być w stanie namierzyć celu i / lub wystrzelić. O/P: Pobierz ponownie  (reclaim) pojazd poprzez terminal ASOP lub spróbuj ponownie po odrodzeniu bohatera.
 • Zleceniodawcy misji znajdują się czasem w niewłaściwej pozycji, co uniemożliwia wchodzenie z nimi w interakcje.
 • Po włączeniu napędu kwantowego znika HUD.
 • Upuszczanie "hacking chip'ów" na powierzchniach planet może powodować ich spadanie poniżej poziomu terenu.
 • Przy widoku z oczu (FPS) może wystąpić znaczna redukcja liczby klatek na sekundę.
 • Tekstury będą wyświetlane na wizjerze niektórych hełmów.
 • U statków sztucznej inteligencji występuje niezamierzone wahanie skrzydeł.
 • Teren księżyca Lyrii w niektórych obszarach może zanikać (zwłaszcza: wysoko położone obszary o dużej gęstości).

Nowe Funkcjonalności

Station_Resized_062019-Min.jpg

Ogólne

 • Nowa opcja "przytrzymaj by aktywować" dla funkcji śledzenia ruchów głowy (dostępna w comms menu).
 • Dodano opcje wyboru źródła śledzenia ruchów głowy oraz wybór kamery.

Wszechświat

 • Pojawiły się dodatkowe lokalizacje hakowania crimestatu, nowe terminale oraz aktualizacja systemu hakowania.

Hakowanie wymaga obecnie urządzenia jednorazowego użytku, które możesz zdobyć w niektórych lokalizacjach i sklepach. Jest ono przechowywane jako gadżet, który wyciągniesz wciskając klawisz „4”. Urządzenia różnią się stylem i jakością. Te bardziej oficjalne są w stanie wykonać zadanie przy minimalnym zaangażowaniu pilota, kosztem dłuższego procesu hakowania. Inne urządzenia, zwłaszcza nie do końca legalne, hakują bardzo szybko, ale wymagają ciągłej interakcji. Ponadto, dłuższe okresy hakowania narażają gracza na ryzyko wygenerowania kontr-misji aby go powstrzymać. Zaktualizowany proces dotyczy usuwania crimestat, a także wyłączania Stacji Przekaźnikowych (Comm Arrays). Powolne, niezawodne urządzenia hakujące są do nabycia w niektórych sklepach galaktyki, jak choćby Cubby Blast. Te mniej legalne mogą wymagać poszukiwań u mniej renomowanych sprzedawców. Dodatkowo, w galaktyce znajdujesz teraz więcej lokacji, w których możesz próbować zhakować swą statystykę przestępczości (crimestat).

 • Na GrimHex zbudowano automatyczne wieżyczki.
 • Całkowita przebudowa systemu prawa i przestępczości.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-law-order-1.jpg

Crimestat ma bezpośredni wpływ na stopień wrogości NPC oraz ich aktywność. Im bardziej poza prawem, tym bardziej pracowici i trudniejsi do odparcia będą ścigający. Przestępstwa dzielą się na mniejsze wykroczenia, za które wyliczane są grzywny, oraz bezwzględnie karalne przestępstwa federalne. Te ostatnie spowodują, że gracz stanie się celem pościgów sztucznej inteligencji oraz łowców nagród. Prawo jest egzekwowane w systemie jurysdykcji, gdzie główną jurysdykcją systemu Stanton jest UEE, które śledzi i egzekwuje przestępstwa federalne. Jurysdykcja regionalna właściwa jest dla danego obszaru (np. Crusader, Hurston). Każda z nich nadzoruje wykroczenia oddzielnie i posiada własne zasady dotyczące substancji kontrolowanych oraz własne rodzaje sił bezpieczeństwa. Zasady i przestępstwa właściwe regionom wymienione są w „Dzienniku” mobiGlas. Dotyczą one danych jurysdykcji i będą aktualizowane podczas podróży przez regiony.
GrimHex to wyjątkowy przypadek jurysdykcji, która nie respektuje autorytetu UEE i nie zgłasza im przestępstw. Stacja ta tłumi również pola komunikacyjne na obszarze wokół siebie celem ochrony swoich gości.
Jeżeli posiadasz potrzebne środki, grzywny potrącane będą bezpośrednio z twojego konta. Jest to rozwiązanie tymczasowe, w przyszłości zastąpi je wdrożenie kiosków do opłacania wykroczeń.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-hammerhead.jpg
Screenshot: David S Natividad

Siły bezpieczeństwa mogą również kontrolować graczy poruszających się po wszechświecie "na wyrywki". Jeśli pilot natknie się na ich patrol i okaże się przestępcą lub będzie w posiadaniu statku, który został zgłoszony jako skradziony (inny gracz złożył roszczenie ubezpieczeniowe na ten statek), zostanie on natychmiast zaatakowany. Jeśli jednak dany pilot przestrzegał prawa, otrzyma jedynie przez radio wezwanie do zatrzymanie się oraz poddania skanowaniu za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych. W przypadku gdy delikwent nie wykona polecenia, po upłynięciu określonego czasu i kilku ostrzeżeniach otrzyma crimestat i zostanie zaatakowany. Jeśli zaś podda się skanowaniu, które wykaże posiadanie nielegalnych towarów, otrzyma karę grzywny, a nielegalny ładunek zostanie skonfiskowany.
Skradzione towary i nielegalne ładunki skupowane będą w dość podejrzanych miejscach. Niektóre z nich może być trzeba odnaleźć, dlatego przydatna okaże się wiedza o ich lokalizacji.

Wszechświat

 • Dodano nielegalne misje dostawcze dla towarów zabronionych i skradzionych.

ScreenShot0312.jpg
Screenshot: Sarrivin

Statki i pojazdy

 • Wprowadzono Hover Mode (tryb wahadłowy).

Tryb wahadłowy włącza się automatycznie poniżej pewnego progu prędkości w pobliżu powierzchni planetarnych posiadających atmosferę. Po uruchomieniu, statki przełączają się w tryb użycia thrusterów VTOL, które użyją specjalnych konfiguracji silników pionowych, jeśli takowe są dostępne. W trybie wahadłowym statek unosił się będzie w powietrzu dopóki gracz nie zmieni zachowania maszyny. Ruch (pitch) do przodu / w tył spowoduje ruch do przodu / do tyłu, a roll poskutkuje ruchem bocznym. Jeśli statek osiągnie wystarczającą prędkość lotu w przód, automatycznie przełączy się w tryb standardowy napędzany tylnym silnikiem.

 • W salonach oferujących statki zamontowano kioski umożliwiające zakup szerokiej oferty statków i pojazdów za kredyty aUEC.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-ship-kiosk-astro-armada.jpg
Screenshot: Sarrivin

 • Zaimplementowano degradację komponentów statków.

Komponenty statków (coolery, power plants, tarcze) podlegają obecnie zauważalnej degradacji, która postępuje z powodu erozji lub powtarzania się określonych stanów (częste przegrzewania, uszkodzenia). Degradacja może zostać naprawiona wraz wszelkimi innymi uszkodzeniami na co ważniejszych stacjach.

 • Wobec tarcz, silników, ogniw zasilania oraz coolerów zaimplementowano zdarzenia "missfire" (usterki).

star-citizen-3-6-0-patch-notes-degradation-missfire.jpg
Screenshot: David Goncalves

Niektóre komponenty statku (coolery, power plants, tarcze, silniki) stwarzają obecnie możliwość wystąpienia usterki. Podstawowa szansa na jej zaistnienie przy komponencie w idealnym stanie jest bardzo niska. Ryzyko przerw w działaniu zwiększa się wraz ze wzrostem degradacji, uszkodzeń i temperatury komponentu. Usterki mogą być drobnymi efektami wizualnymi, okresami znacznie zmniejszonej funkcjonalności lub krytycznymi czasowymi przerwami w pracy.

 • Nowy statek: Kruger Intergalactic P-72 Archimedes.
 • Nowy pojazd: Anvil Ballista.
 • Nowa broń dla statków: MaxOx Neutron Repeaters.

Szybkostrzelne bronie krótko-średnio dystansowe występujące w rozmiarach od 1 do 3. Powodują uszkodzenia typu „neutronowego”, które zwiększają się wraz z zasięgiem. Repeatery neutronowe są do nabycia w sklepie Centermass w Area18.

 • Dodano klapy dysz dla statków F7C i F7CM.
 • Zgrupowano silniki sterujące (thrustery) w „grupę zarządzania zasilaniem”, które można teraz zmniejszać, by kontrolować przyspieszenie thrusterów.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-hover-mode-vtol-thrusters.jpg
Screenshot: Rick Saeta

Przepustnica sterująca thrusterami jest domyślnie powiązana z kółkiem myszy oraz prawym klawiszem ALT i jest dostępna w menu przypisań klawiszy. Aby umożliwić graczom śledzenie aktualnej mocy przepustnicy, wskaźnik paliwa wodorowego zastąpił wizualny miernik procentu mocy thrusterów, zaś stan paliwa przesunięto do statycznego odczytu procentowego na spodzie HUDa.

 • Zaimplementowano siatkę ładunkową dla statku Valkyrie (posiada teraz cargo!).
 • Dodano możliwość wykonywania połączeń do innych statków.

Od teraz możesz rozpocząć rozmowę wideo z pilotem statku / pojazdu, który masz na celu. Zrobisz to siedząc w swoim kokpicie za pomocą skrótu klawiszowego (6), lub wybierając cel w MFD Comms / Targeting lub w aplikacji komunikacyjnej mobiGlas.

 • Każdy statek posiada teraz własny kanał rozmów.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-illicit-illegal-black-market.jpg

Wchodząc na statek, dołączasz do jego kanału tekstowego oraz głosowego. Skorzystanie z tego kanału pozwala na użycie VoIP i czatowanie z pozostałymi graczami na pokładzie. Zostaniesz usunięty z kanału statku, jeśli opuścisz maszynę na jakiś czas lub zbytnio się od niej oddalisz.

Tryb FPS

 • Dodano konfigurowalne akcesoria dla broni ręcznych.

Niektóre z broni FPS można teraz dostosowywać za pomocą akcesoriów. Aktualnie dostępne są: Red Dot (1x zoom), Holographic (3x), Telescopic (4x) oraz Telescopic (8x). Można je znaleźć w sklepach z bronią ręczną, które zawierają kompatybilne uzbrojenie.

 • Dodano możliwości swobodnego rozglądania się oraz aktywacji śledzenia ruchów głowy podczas trzymania broni.
 • Swobodne rozlądanie się działa obecnie poprzez trzymanie klawisza (Z), a nie jako inteligentny przełącznik jak poprzednio.
 • Nowa broń FPS: Behring S38 Pistol.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-behring-s38.jpg

Wspominany egzemplarz niezawodnej broni podręcznej Behring ma opływowy kształt i lekką ramę polimerową, która pomaga zminimalizować odrzut. Dzięki półautomatycznemu trybowi szybkostrzelnemu, łatwo zrozumieć dlaczego wszechstronny i niezawodny S38 stał się standardowym uzbrojeniem w całym Imperium, zarówno obywateli, jak i funkcjonariuszy organów ścigania. Można go kupić w Center Mass oraz w Port Olisar.

 • Nowa broń FPS: Klaus i Werner Lumin V SMG.

Solidny i niezawodny maszynowy pistolet laserowy znany ze swej trwałości, pewności i dokładności. Znajdziesz go w sklepach Center Mass i Conscientious Objects.

Interfejs

 • Wyświetlacz wizjera komunikacji wskazuje do którego kanału VOIP nadajesz, kto jeszcze prócz ciebie na nim jest oraz kto właśnie mówi.
 • Gracze mogą teraz zaprosić cały kanał do swojej drużyny.
 • Od teraz piloci domyślnie dołączają do globalnego kanału VOIP swych okolic.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-voip-foip.jpg

Aktualizacje Funkcjonalności

Ogólne

 • Ujednolicono przyciski śledzenia TrackIR i FOIP.
 • Wprowadzono aktualizacje i liczne funkcje usprawnienia śledzenia ruchów głowy, zaimplementowano odwzorowanie jej pochylenia.

Wszechświat

 • Pełna aktualizacja zewnętrznych elementów i kształtów Rest Stops, w tym odmiany tematyczne.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-rest-stop-2.jpg

 • Planetę Delamar przeniesiono daleko od gazowego giganta Crusader i umieszczono we własnym kontenerze obiektów.
 • Uaktualniono ceny towarów tak, aby odzwierciedlić implementację czarnych rynków i skradzionego ładunku.
 • Zaktualizowano kilka lokalizacji dla zastosowania użycia oświetlenia odsprzężonego, aby poprawić wrażenia estetyczne.
 • Zmniejszono głośność muzyki w walce i dodano opcję wyciszenia tego zdarzenia muzycznego.
 • Piloci AI otrzymali zdolność wykonywania ruchów bocznych podczas manewrów.
 • W sklepie Tammany and Sons w Lorville pojawiły się Oxypen oraz MediPen.
 • Zaktualizowano system tranzytowy w celu usprawnienia transportu i użytkowania.

Pociągi poruszają się obecnie w pętlach zawierających wiele wagonów na każdej linii, co powinno skrócić czas oczekiwania.  Z kolei windy przenoszą na dowolny pad / hangar i nie są już dedykowane dla jednego hangaru / padu. Wybór dostępnych miejsc docelowych dostępny jest za pośrednictwem interakcji na wewnętrznym panelu przycisków windy.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-metro-transport-stations.jpg
Screenshot: Sarrivin

 • Pilotów sztucznej inteligencji przeszkolono także do "średniego" poziomu umiejętności celem urozmaicenia doświadczeń.
 • Zaktualizowano i rozszerzono listę przedmiotów umożliwiających noszenie ich przez pilota.
 • Surowce umożliwiające wydobycie występują obecnie w skupiskach.

Surowce pojawiają się teraz w średnich i dużych zgromadzeniach, a nie w pojedynczych skałach, a ich lokalizacje zostały zaktualizowane, aby to odzwierciedlać.

 • Aktualizacja oświetlenia obszarów zewnętrznych dla obiektów podziemnych.
 • Różne poprawki wizualne wokół Lorville.
 • Zwiększono ceny w kiosku rafineryjnym, aby zaoferować nieco wyższą opłacalność wydobycia minerałów.

Misje

 • Ponownie włączono misje ECN.
 • Szereg ulepszeń misji opartych na walce FPS.
 • Tymczasowo usunięto misje w stylu eskorty i dystrakcji.
 • Aktualnie na serwerze pojawia się tyle misji bounty PVP, ilu znajduje się na nim pilotów-przestępców.

Interfejs

star-citizen-3-6-0-patch-notes-wmk-3.jpg
Screenshot: wmk

 • Ulepszenia wideo i oświetlenia dla połączeń komunikacyjnych.
 • W mobiGlas  można obecnie edytować nazwy kanałów oraz ich kolor.
 • Pilot może od teraz decydować, który kanał czatu jest kierowany do jego wizjera.

Tryb FPS

 • Poprawiono wygląd mechaniki skoku postaci.
 • Zaktualizowano właściwości ragdoll, aby poprawić wygląd i zachowanie we wszystkich sytuacjach.
 • Usprawnienia wygładzające manewrowanie w pierwszej osobie oraz zwroty podczas kucania.
 • Dodano ekran wyświetlacza do multi-narzędzia GRIN.
 • Dodano ekran wyświetlacza dla pistoletu KLWE Arclight.

Statki i Pojazdy

star-citizen-3-6-0-patch-notes-space-gamer-vanguard-warden.jpg
Screenshot: Space Gamer

 • Pełna przebudowa Aegis Vanguard Warden.
 • Usprawnienia Merlin P-52.
 • Zmodernizowano HUD w statku Gladius.
 • Zmniejszono wytrzymałość kadłuba Arrow.
 • Zwiększono wytrzymałość kadłuba Reliant.
 • Znacznie zwiększono wytrzymałość kadłuba Khartu-Al.
 • Usunięto możliwość zmian malowania w edytorze pojazdów VMA i Arena Commander, by zapobiec niezamierzonym sytuacjom. Możliwości zmian malowania Aurory i Graycata zostaną dodane w późniejszym terminie.
 • Zaktualizowano napędy kwantowe JUST celem zwiększenia ich trwałości i dalszego odróżnienia ich od innych klas.
 • Kolejne aktualizacje dźwięków broni statków.
 • Zmodyfikowano wartości oraz sposób działania tarcz.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-shields.jpg

Tarcze zostały przebudowane aby zaoferować większe różnice między producentami i klasyfikacjami, a także doświadczeniami użytkowania. To wszystko pomaga także lepiej odzwierciedlić ich ceny. Wartości tarcze rozmiaru 1 skorygowano, a ich regeneracja została zmieniona. W przypadku rozmiaru 1 tarcze przestają się regenerować po trafieniu, a po upływie określonego czasu bez dalszych uszkodzeń, zaczną ponownie się regenerować. Funkcjonalnym celem jest tutaj ograniczenie regeneracji tarcz podczas walki i sprawienie, aby tarcza działała tak, by powstrzymać wroga przed znacznymi obrażeniami tuż po rozpoczęciu walki. Jest od tej zasady jeden wyjątek, tarcze ASAS (producent) stale się regenerują, ale mają zmniejszoną pulę wytrzymałości. Tarcze rozmiaru 2 działają podobnie jak wcześniej, jednak obecnie występują wśród nich większe różnice z uwagi na różnych producentów. W rozmiarze 2 nie występuje opóźnienie wynikające z trafień, jest za to wolniejsza regeneracja i wysoka wytrzymałość. Tarcze o rozmiarze 3 oferują bardzo duże pule wytrzymałości i tempo regeneracji, a ich celem jest wymuszenie na pilotach współpracy z innymi statkami dla przezwyciężenia potęgi tych tarcz.

 • Przebudowano tarcze statków w taki sposób, by ustawienie mocy wpływało tylko na ich regenerację.
 • Stonowano shader efektów VFX tarcz.
 • Zmieniono opóźnienie regeneracji tarcz przenosząc je na generator z obszarów kierunkowych.
 • Przetaktowywanie tarcz nie wpływa już na ich przypisywanie ani wytrzymałość.

ScreenShot0253.jpg
Screenshot: Sarrivin

 • Zaktualizowano VFX głównego silnika Prospectora.
 • Zaktualizowane typ AI pilotów Hammerheada do zachowania typu „gunship”.
 • Zaktualizowano dźwięk statkowej broni.
 • Zwiększono obrażenia zadawane przez pociski.
 • Zaktualizowano chłodzenie silników kierunkowych w Dragonfly i Nox, aby uczynić te pojazdy bardziej użytecznymi.
 • W oczekiwaniu na pracę animatorów, jako tymczasowe rozwiązanie usunięto kolizję z rusztowań wieżyczki Freelancera, aby umożliwić umieszczanie w nim większych obiektów.
 • Zaktualizowano szybkostrzelność we wszystkich broniach typu repeater.
 • Do sytuacji w których pilot w trakcie lotu odczuwa silne przeciążenia dodano efekty audio.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-shelter-outpost.jpg
Screenshot: Castel Flamel Lindner

Naprawione Poważne Usterki

 • Systemy obrony przed pociskami powinny już działać poprawnie.
 • Naprawiono brakujące VFX uszkodzeń thrusterów w serii 300.
 • Elementy sterowania lotem w Nox powinny być teraz animowane podczas ruchów bocznych.
 • Dźwięki IFCS dla trybu coupled / cruise powinny teraz działać na wszystkich statkach.
 • Dostosowane 325a nie powinny już otrzymywać niewłaściwych ładowni.
 • Ruch boczny powinien być teraz właściwie animowany dla statku Cutlass przy sterowaniu HOTAS.
 • HUD powinien się już poprawnie aktualizować przy zmianie trybu ognia w statku Skalpel KSAR.

ScreenShot0061.jpg
Screenshot: Sarrivin

 • Gracze nie powinni już dłużej zakleszczać się w dachach budynków ArcCorp podczas czołgania się.
 • Piloci powinni teraz mieć możliwość przechylenia się lub osłonięcia podczas kucania.
 • Piloci nie powinni już być w stanie wymusić utraty przytomności skacząc.
 • Dołączanie do Arena Commander jako widz nie powinno już powodować nieskończonego ekranu ładowania.
 • Ekran MFD Comms (komunikacja) powinien już być poprawnie aktualizowany.
 • Dodano interakcję do wnętrza ładowni serii 300, aby uniknąć uwięźnięcia w niej graczy.
 • Radar Eclipse nie powinien już być odwrócony.
 • Naprawiono problem z poruszaniem głową i płynnym śledzeniem podczas szybkich zwrotów pieszo.
 • Naprawiono wizualne rozmycie na obracających się asteroidach.
 • Podczas lotu na Delamar HUD wysokościomierza powinien się już pojawiać poprawnie.
 • Napędy kwantowe JUST powinny teraz wyraźnie odróżniać się na tle innych typów.

ScreenShot0235.jpg
Screenshot: Sarrivin

 • Seria Reliant powinna być teraz w stanie przechowywać ładunki ręczne.
 • Muzyka bojowa nie powinna już osiągać wyższych głośności niż inne.
 • Naprawiono brakujące radary na niestandardowych statkach.
 • Broń statków typu fixed (statyczna) nie powinna już kierować się na cel tak jakby była to broń przegubowa w trybie wspomagania.
 • Znaczniki HUD wieżyczki nie powinny się już pojawiać, jeśli gracz nie jest w ich kierunku zwrócony.
 • Zwiększono wytrzymałość zniszczalnych wieżyczek, by nie można ich było już niszczyć bronią ręczną.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-female-pistol.jpg
Screenshot: Castel Flamel Lindner

 • Dźwięk ruchu wieżyczek powinien już odtwarzać się poprawnie.
 • Zaktualizowano skoki klinowe, aby uniknąć uderzeń w ciała planetarne.
 • Naprawiono problem wizualny ze skórką camo dla Valkyrie.
 • Bronie przegubowe (gimbal weapons) w trybie wspomagania nie powinny już wędrować, gdy nie mają namierzonego celu, a statek jest w ruchu.
 • Undersuit nie powinien już wyświetlać VFX jego thrusterów, gdy nie jest w EVA.
 • Używanie automatycznego lądowania w Rest Stopach nie powinno już powodować odsuwania się statku.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-hover-mode-landing.jpg
Screenshot: Castel Flamel Lindner

 • Silniki i jałowe jarzenie powinny się teraz poprawnie wyłączać, gdy statek jest wyłączany.
 • Naprawiono błąd, przez który efekt VFX skanowania pojawiał się wszystkim w okolicy.
 • Twarz Ruto powinna być już widoczna.
 • Postacie kobiece powinny od teraz prawidłowo siadać w fotelu drugiego pilota w Super Hornet.
 • Tworzenie drużyny i „dołącz do znajomych” powinny już działać w menu głównym.

star-citizen-3-6-0-patch-notes-space-gamer.jpg
Screenshot: Space Gamer

 • Celownicze PIP nie powinny już dłużej pokazywać się i blokować na ekranie po zniszczeniu ich broni.
 • Naprawiono błąd, przez który niektóre ekrany MFD były puste w widoku drugiego pilota lub fotela pomocniczego.
 • Gracze nie powinni już podczas wczytywania wpadać pod powierzchnie planet, jeśli wcześniej wylogowali się w łóżku.

Niebawem kolejne publikacje dotyczące Star Citizen.

Do zobaczenia w przestrzeni!
~Commander Sarrivin

 • Thanks 2


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Information

×

Dołącz do Polskiej Społeczności Star Citizen!

|