Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/16/19 in all areas

  1. 1 point
    Dziękuję za odpowiedź, sprawdzę jeszcze raz to.
  2. 1 point
    No więc tak, należysz do Aeon i Epoch Club jak m.in. i ja dlatego że założyłeś konto dość wcześnie w procesie produkcji Star Citizen. Podkoszulki niestety nie są jeszcze zaimplementowane. Mają mieć znaczenie prestiżowe już po premierze Star Citizen, poza tym nie mają żadnego inne użycia. Screenshot: Link Odnośnie zaś Takuetsu Mustanga, to są to faktycznie przedmioty możliwe do postawienia w Twoich prywatnych kwaterach, czytaj, obecnie w Hangarze 🙂. Z najwyraźniej z jakiegoś powodu nie zostało to jasno opisane.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×

Dołącz do Polskiej Społeczności Star Citizen!

|