Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Very_very_bad_joke

Star Citizens

Community Reputation

0 Neutral

About Very_very_bad_joke

  • Rank
    Star Traveler

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Social Info

  1. Very_very_bad_joke

    Zbiórka kodów Referral!

    Wcale nie staram się nikogo przekonać do użycia tego kodu, wcaaale: STAR-T5CV-J3NJ
  2. Witaj, Very_very_bad_joke. Zachęcamy do przegladania działów i aktywności. Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się napisać. Przesłaliśmy Ci kilka przydatnych informacji.

×