Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Piotr Kostera

Star Citizens

Community Reputation

0 Neutral

About Piotr Kostera

  • Rank
    Unknown Traveler
  • Birthday 08/13/1973

Star Citizen Data

  • Handle (Nick)
    Heaven33

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Social Info

  1. Witaj, Piotr Kostera. Zachęcamy do przegladania działów i aktywności. Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się napisać. Przesłaliśmy Ci kilka przydatnych informacji.

×

Dołącz do Polskiej Społeczności Star Citizen!

|